Nauka PHP online

Darmowy kurs podstaw PHP dostępny dla wszystkich – bez żadnych ukrytych opłat. Korzystaj i podziel się, jeśli Ci się spodoba. Przystępna nauka PHP z zadaniami praktycznymi.

Rozdział #1:

 1. [Zacznij tutaj] Instalacja środowiska PHP. W tej lekcji nauczysz się, czego potrzebuje PHP do działania oraz sobie to wszystko zainstalować. Poznasz też pojęcie IDE oraz edytor kodu.
 2. Pierwsza linijka kodu. W tej lekcji stworzysz pierwszy plik PHP oraz napiszesz pierwszą linijkę kodu PHP. Zobaczysz, jak kod umieszcza się wewnątrz struktury HTML.
 3. Zmienne i stałe. Tutaj zaczyna się prawdziwe programowanie. Dobre zrozumienie zmiennych i stałych to podstawa podstaw, by ruszyć dalej z tematem.
 4. Operatory. Gdy opanujesz już stałe i zmienne, czas zająć się operatorami. Przy ich pomocy możesz zmieniać wartości zmiennych i sprawdzać określone warunki.
 5. Komentarze. Naucz się dokumentować swoją pracę komentarzami. Możesz również skorzystać z ich pomocy do szybkiego wyłączania fragmentów kodu z działania.
 6. Debugowanie. Skoro już piszesz kod, naucz się jak sprawdzić, czy działa poprawnie. W debugowaniu chodzi przede wszystkim o to, by sprawdzić, dlaczego kod działa inaczej niż zaplanowaliśmy.
 7. Podsumowanie rozdziału #1 i krótkie ćwiczenie praktyczne, by się rozruszać. Do tego kilka zadań do samodzielnego rozwiązania.

Rozdział #2:

 1. Warunek IF. To podstawowy warunek (z ang. „jeśli”) w niemal każdym języku programowania. Sprawdza czy warunek zdefiniowany w nawiasie jest spełniony i zwraca prawdę lub fałsz.
 2. Warunek IF ELSE. Rozszerzenie do warunku IF, które wykonuje instrukcję alternatywną, gdy warunek nie został spełniony.
 3. Alternatywa ELSE IF. Gdy potrzebujesz wprowadzić więcej alternatyw do sprawdzanego warunku, możesz użyć dodatkowych bloków else if, do wprowadzenia kolejnych instrukcji.
 4. Instrukcja SWITCH. W tej lekcji poznasz drugą instrukcję warunkową – o nazwie SWITCH. Zakłada sprawdzenie wartości podanej w nawiasie i porównanie jej z kilkoma innymi w blokach CASE.
 5. Pętla WHILE. Poznasz swoją pierwszą pętlę. Dowiesz się, jak działają pętle w PHP oraz jak zastosować pierwszą z nich w praktyce.
 6. Pętla DO WHILE. Alternatywna wersja pętli WHILE, która wykonuje przynajmniej jedną instrukcję, niezależnie od spełnienia warunku.
 7. Pętla FOR. Pętla wykonująca z góry ustaloną liczbę przebiegów.
 8. Operator warunkowy. Przy jego pomocy możesz czytelnie zapisać cały warunek IF ELSE w jednej linijce.
 9. Podsumowanie rozdziału #2 i kolejne ćwiczenia praktyczne plus zadania do samodzielnego rozwiązania.

Rozdział #3:

 1. Funkcje w PHP. Naucz się, jak efektywnie re-używać już raz napisany kod. Od teraz możesz wydzielić wybrane fragmenty kodu jako funkcje i nadać im unikatowe nazwy. To pozwoli z nich korzystać wielokrotnie bez kopiowania.
 2. Funkcje rekurencyjne. To funkcje, które potrafią odwoływać się do kolejnych wywołań samej siebie. Wiem, brzmi skomplikowanie, ale szybko złapiesz o co chodzi. Sprawdź przykład.
 3. Tablice. Te turbodoładowane zmienne są zaprojektowane do przechowywania dużych ilości różnych wartości pod jednym pojemnikiem.
 4. Tablice wielowymiarowe. To samo co w punkcie poprzednim, z tym, że wartości ukryte pod indeksami mogą być tablicami, zawierającymi kolejne zestawy wartości. Takich zagnieżdżeń może być sporo!
 5. Tablice asocjacyjne. Możesz zaproponować własne nazwy dla indeksów, by łatwiej było się poruszać po wartościach w tablicach.
 6. Pętla FOREACH. Naucz się najczęściej używanej w PHP pętli, która idealnie współgra z używaniem tablic. Przyjmuje wieloelementowy argument i przechodzi element po elemencie, aż do końca.
 7. Break i Continue. Dwa polecenia, które są bardzo przydatne przy wykonywaniu pętli w PHP.
 8. Data i czas. Naucz się korzystać z funkcji operujących na datach i czasie. To będzie częste zastosowanie przy aplikacjach webowych.
 9. Podsumowanie rozdziału #3 wraz z przykładami praktycznymi oraz zadaniami do samodzielnego rozwiązania.

Rozdział #4:

 1. Liczby losowe. W programowaniu czasem przychodzi potrzeba skorzystać z liczby losowej. Tutaj nauczysz się, jak tego dokonać.
 2. Łączenie stringów. Nie chodzi oczywiście o element bielizny, a o typ zmiennej, będącej ciągiem znaków. Potocznie, jak połączyć kilka napisów w jeden.
 3. Szukanie wyrażenia w stringu. Jeśli potrzebujesz znaleźć dany fragment w większym tekście, ta lekcja będzie w sam raz. Możesz stworzyć np. słownik wyrazów zakazanych i szukać ich wystąpień w komentarzu.
 4. Funkcja explode. Przy jej pomocy możesz podzielić napis na tablicę, której elementy były oddzielone zadanym stringiem. Bardzo przydatna funkcja.
 5. Manipulacja stringami. Małe litery, duże litery, zamiana znaków czy obliczanie długości napisu (ilości znaków w stringu). Te wszystkie triki znajdziesz w tej lekcji.
 6. Wyrażenia regularne. Szukanie fragmentów tekstów i wzorców właśnie osiąga nowy poziom. Przy pomocy wyrażeń regularnych możesz określić bardzo zaawansowane szablony, do których możesz przypasować fragmenty tekstu.
 7. Wzorce wyrażeń regularnych. Poznaj znaki specjalne, zakresy i inne przydatne narzędzia przy stosowaniu wyrażeń regularnych.
 8. Walidacja imienia. Naucz się na realnym przykładzie, w jaki sposób możesz zweryfikować, czy użytkownik wpisał poprawne dane.
 9. Walidacja e-maila. Sprawdźmy, czy wpisany adres e-mail faktycznie pasuje do wzorca adresu e-mail.
 10. Podsumowanie rozdziału #4 wraz z praktycznymi przykładami i zadaniami do samodzielnego wykonania.

Rozdział #5:

 1. Wysyłanie e-maili. W tej lekcji nauczysz się wysyłać wiadomości e-mail z poziomu kodu PHP. Wiadomości tekstowe oraz HTML.
 2. Include oraz Require. Zobacz w jaki sposób możesz dołączyć do przetwarzania inny plik PHP lub wczytać zawartość pozostałych plików jako fragment pliku PHP.
 3. Pliki w PHP. Wstęp do obsługi plików w kodzie PHP. Zobacz, jak możesz stworzyć nowy plik, otworzyć go i później usunąć.
 4. Tryby otwarcia pliku. Plik możesz otworzyć w różnych trybach. W trybach do odczytu, zapisu, dopisania na końcu – z opcją tworzenia nowego pliku lub bez.
 5. Odczyt pliku. Jak odczytać zawartość pliku przy pomocy najbardziej popularnych metod w PHP.
 6. Zapis do pliku. Sprawdź jak dodać zawartość do pliku przy pomocy popularnych metod wbudowanych w PHP.
 7. Podsumowanie rozdziału #5 wraz z przykładami i zadaniami do samodzielnego rozwiązania. Standardowo, jak co rozdział.

Rozdział #6:

 1. Cookies. Ciasteczka to drobne porcje informacji, które aplikacja może zapisywać w przeglądarce klienta.
 2. Sesje. Sesje identyfikują pojedyncze odwiedziny na Twojej stronie www. Mogą przechowywać informacje o zalogowanym użytkowniku, dodanych przedmiotach do koszyka itp.
 3. Zmienne sesyjne. Naucz się, jak dodać zmienne do obecnej sesji użytkownika.
 4. Zakończenie sesji. Zakończ sesję i usuń zmienne sesyjne, by bezpiecznie zakończyć sesję użytkownika.
 5. Obsługa wyjątków. Zobacz, jak w PHP wygląda klasyczna konstrukcja TRY CATCH, znana z pozostałych wiodących technologii.
 6. Upload pliku. Zobacz realny, praktyczny przykład, jak możesz wysłać plik na serwer i zapisać go u siebie.
 7. Wysyłanie obrazka na serwer. Ten sam przykład, co powyżej, jednak będzie to plik graficzny. Zobacz, w jaki sposób możesz sprawdzić typ pliku przy uploadzie.
 8. Zabezpieczanie skryptu. Naucz się pisać bezpieczny kod, odporny na ataki z zewnątrz.
 9. Tworzenie nowej grafiki. Zobacz, jak można operować na plikach graficznych przy pomocy PHP. Tutaj stworzymy nowy, pusty obrazek.
 10. Kolorowanie obrazka. Użyj funkcji graficznych, by pokolorować tło obrazka na dany kolor.
 11. Rysowanie na grafice. Kolejny zestaw funkcji, dzięki którym narysujesz linię, okrąg lub napiszesz tekst na grafice.
 12. Podsumowanie rozdziału #6 wraz z projektem praktycznym i zadaniami do samodzielnego rozwiązania.

BONUS #1: Programowanie obiektowe w PHP

 1. Klasy i obiekty. Sprawdź, czym są klasy i obiekty oraz poznaj podstawy programowania obiektowego w PHP.
 2. Metody i właściwości. Gdy klasy są już utworzone, możesz wyposażyć je w metody i właściwości. Dzięki nim, obiekty będą mogły wejść w interakcję z resztą kodu.
 3. Modyfikatory dostępu. Czasami zachodzi potrzeba, by fragment kodu klasy nie był dostępny z zewnątrz, a jedynie wykorzystywany na wewnętrzne potrzeby danego obiektu. Możesz osiągnąć ten efekt przy pomocy modyfikatorów dostępu.
 4. Dziedziczenie w PHP. Kwintesencja programowania obiektowego. Przez dziedziczenie możesz tworzyć klasy potomne, które przejmą funkcjonalności klasy bazowej i dodadzą nowe metody.
 5. Konstruktor. To metoda, która uruchamia się zawsze podczas tworzenia obiektu. Możesz przy jej pomocy zainicjajizować obiekt.
 6. Abstract i static. Metody abstrakcyjne i statyczne to kolejne rozszerzenie podstawowych funkcjonalności klas i obiektów. Sprawdź koniecznie.

BONUS #2: Podstawy LARAVELa

 1. [1 z 5] Laravel PHP: Hello World w Laravelu. Pierwsze kroki z najbardziej popularnym frameworkiem MVC w PHP. Instalacja środowiska plus stworzenie nowego projektu Laravel.
 2. [2 z 5] Laravel PHP: Widoki oraz routing, adresy URL. Naucz się, czym są widoki i jak je tworzyć w Laravelu. Później poznasz termin routingu i nauczysz się nawigować między stronami.
 3. [3 z 5] Laravel PHP: Piszemy pierwszy kontroler. Czas na kontroler. Nauczysz się czym są kontrolery i jak współgrają z całym frameworkiem.
 4. [4 z 5] Laravel PHP: Model i migracja danych krok po kroku. Były widoki i kontrolery. Teraz czas na model. Po tym stworzysz nową migrację i nauczysz się tworzyć tabele SQL zgodne z modelami w Laravelu.
 5. [5 z 5] Laravel PHP: Model i dane testowe krok po kroku. Poznasz mechanizm seedowania i stworzyć odpowiednią ilość danych testowych jednym poleceniem.