PHP: małe litery, duże litery, zamiana

Zamiana na wielkie litery

Bardzo często, podczas obsługi formularzy, zachodzi potrzeba zamiany na wielkie litery. Przykładowo, chcemy przechowywać w bazie danych loginy użytkowników. Wyczulone algorytmy sprawdzające rozróżniają małe i wielkie litery. Admin, ADMIN, admin i AdMIn to cztery różne stringi. Żeby zabezpieczyć się przed przypadkami dodania dwóch tych samych nazw, różniących się tylko wielkością liter, musimy nauczyć się zamieniać je w jedną oraz drugą stronę.

Do zamany wszystkich liter w ciągu na wielkie, używamy funkcji strtoupper(). Poniżej przykład zastosowania:

<?php

// przykładowy ciąg znaków zawierający małe oraz wielkie litery
$wyswietl = "Bardzo lubię placki";

// użycie funkcji strtoupper()
$duze_litery = strtoupper($wyswietl);

// wyświetli napis:
// BARDZO LUBIĘ PLACKI
echo $duze_litery;

?>

PHP małe litery

W analogiczny sposób możemy zamienić wszystkie znaki na małe litery. Służy do tego funkcja strtolower(). Poniżej przykład:

<?php

// przykładowy ciąg znaków zawierający małe oraz wielkie litery
$wyswietl = "BarDzo Lubię PlaCki";

// użycie funkcji strtolower()
$male_litery = strtolower($wyswietl);

// wyświetli napis:
// bardzo lubię placki
echo $male_litery;

?>

Zamiana pierwszych liter wyrazów na wielkie

Czasami, w celach estetycznych, zachodzi potrzeba zamiany tylko pierwszej litery na wielką (np. wyświetlanie i zapisywanie imienia lub nazwiska). PHP udostępnia nam funkcję ucwords(), która realizuje to zadanie.

<?php

// przykładowy ciąg znaków zawierający małe litery
$wyswietl = "bardzo lubię placki";

// użycie funkcji ucwords()
$zdanie = ucwords($wyswietl);

// wyświetli napis:
// Bardzo Lubię Placki
echo $zdanie;

?>

Sprawdzanie liczby znaków w ciągu

Często chcemy zbadać, czy wpisywany tekst (np. post na forum) ma określoną długość. Możemy to osiągnąć używając funkcji strlen(). Poniżej przykład:

<?php

// przykładowy ciąg znaków
$wyswietl = "bardzo lubię placki";

// użycie funkcji strlen()
$ilosc = strlen($wyswietl);

if ($ilosc > 20)
   echo "Treść dłuższa niż 20 znaków.";
else
   echo "Treść zawiera 20 znaków lub mniej.";

?>

Usuwanie białych znaków z początku i końca ciągu

Czasem sprytniejsi internauci mogą chcieć nas oszukać, próbując wstawić sporo spacji na początku lub na końcu tekstu. Spacja zostanie policzona jako jeden znak, więc 20 spacji będzie się równało 20 znakom. Oczywiście, chcemy takiej sytuacji uniknąć. Służy do tego funkcja trim().

Zobaczmy przykład:

<?php

// przykładowy ciąg znaków
$wyswietl = "    bardzo lubię placki    ";

// użycie funkcji trim()
$zdanie = trim($wyswietl);

// wyświetli napis:
// "bardzo lubię placki"
echo $zdanie;

?>

To wszystko na temat manipulacji ciągami. Kolejna lekcja traktuje o wyrażeniach regularnych. Na początku mogą wydawać się bardzo skomplikowane, ale wcale tak nie jest! Z biegiem czasu nabierzesz odpowiedniej wprawy. Zapraszam serdecznie!

Spis lekcji w rozdziale czwartym

Poprzednia lekcja: Funkcja explode Następna lekcja: Wyrażenia regularne

Dodaj komentarz