PHP wzorce wyrażeń regularnych: przykłady

Zestawienie wzorców wyrażeń regularnych

Poprzednim razem zaprezentowałem szczątkowy zarys zastosowania wyrażeń regularnych. Czas teraz, by znacznie rozszerzyć to zagadnienie. W tej lekcji zaprezentuję kilka przykładów, które powinny w przystępny sposób zobrazować główne zastosowanie wyrażeń regularnych w języku PHP.

Znaki specjalne

W tworzeniu szablonu wyrażenia używamy tzw. znaków specjalnych. Cztery z nich poznaliśmy ostatnio (^ – znak początku szablonu oraz zaprzeczenia, [ ] – znaki zakresu, $ – znak końca wyrażenia, – przedział). Poniżej znajdziecie zestawienie ważniejszych znaków specjalnych:

. Zastępuje dowolny znak
\s Spacja
\n Znak nowej linii
\d Cyfra
^ Początek linii lub zaprzeczenie
$ Koniec linii
| Alternatywa
{a,b} Ilość wystąpień danego wzorca – co najmniej a i co najwyżej b razy
{a,} Jak wyżej, bez limitu górnego
{,b} Jak wyżej, bez limitu dolnego
{a} Dokładnie a wystąpień
? Zero lub jedno wystąpienie; tak samo jak {0,1}
+ Jedno lub więcej wystąpień; tak samo jak {1,}
* Dowolna ilość wystąpień (również zero); podobnie jak {0,}
[] Zakres

Znak ” \ „

Patrząc na tabelkę powyżej widzimy, że część znaków traktowana jest jako znaki specjalne. Co w przypadku, gdy chcemy sprawdzić, czy w stringu występuje kropka? Wpisując /^[.]$/ interpreter potraktuje wpisaną kropkę jako dowolny znak. Możemy jednak wymusić, by kropka była sprawdzana jako znak kropki – wystarczy poprzedzić ją odwrotnym ukośnikiem. Nasz wzorzec wyglądałby wtedy następująco: /^[\.]$/. Idąc dalej tym tokiem myślenia, żeby sprawdzić, czy w ciągu występuje znak \, należy również poprzedzić go odwrotnym ukośnikiem, otrzymując „\\”.

Na tym zakończmy teoretyczne rozważania. W kolejnej lekcji poznamy praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy poparte użytecznymi przykładami. Serdecznie zapraszam!

Spis lekcji w rozdziale czwartym

Poprzednia lekcja:Wyrażenia regularne Następna lekcja: Sprawdzanie poprawności wpisywanego imienia oraz nazwiska

Dodaj komentarz