Za darmo na e-mailPraktyczny kurs PHP (aż 200 stron!)

Krok po kroku, opanuj podstawy PHP za darmo - praktyczny kurs w formie e-booka prosto na Twój e-mail

PHP wzorce wyrażeń regularnych: przykłady

Zestawienie wzorców wyrażeń regularnych

Poprzednim razem zaprezentowałem szczątkowy zarys zastosowania wyrażeń regularnych. Czas teraz, by znacznie rozszerzyć to zagadnienie. W tej lekcji zaprezentuję kilka przykładów, które powinny w przystępny sposób zobrazować główne zastosowanie wyrażeń regularnych w języku PHP.

Znaki specjalne

W tworzeniu szablonu wyrażenia używamy tzw. znaków specjalnych. Cztery z nich poznaliśmy ostatnio (^ – znak początku szablonu oraz zaprzeczenia, [ ] – znaki zakresu, $ – znak końca wyrażenia, – przedział). Poniżej znajdziecie zestawienie ważniejszych znaków specjalnych:

. Zastępuje dowolny znak
\s Spacja
\n Znak nowej linii
\d Cyfra
^ Początek linii lub zaprzeczenie
$ Koniec linii
| Alternatywa
{a,b} Ilość wystąpień danego wzorca – co najmniej a i co najwyżej b razy
{a,} Jak wyżej, bez limitu górnego
{,b} Jak wyżej, bez limitu dolnego
{a} Dokładnie a wystąpień
? Zero lub jedno wystąpienie; tak samo jak {0,1}
+ Jedno lub więcej wystąpień; tak samo jak {1,}
* Dowolna ilość wystąpień (również zero); podobnie jak {0,}
[] Zakres

Znak ” \ “

Patrząc na tabelkę powyżej widzimy, że część znaków traktowana jest jako znaki specjalne. Co w przypadku, gdy chcemy sprawdzić, czy w stringu występuje kropka? Wpisując /^[.]$/ interpreter potraktuje wpisaną kropkę jako dowolny znak. Możemy jednak wymusić, by kropka była sprawdzana jako znak kropki – wystarczy poprzedzić ją odwrotnym ukośnikiem. Nasz wzorzec wyglądałby wtedy następująco: /^[\.]$/. Idąc dalej tym tokiem myślenia, żeby sprawdzić, czy w ciągu występuje znak \, należy również poprzedzić go odwrotnym ukośnikiem, otrzymując “\\”.

Na tym zakończmy teoretyczne rozważania. W kolejnej lekcji poznamy praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy poparte użytecznymi przykładami. Serdecznie zapraszam!

Spis lekcji w rozdziale czwartym

Poprzednia lekcja:Wyrażenia regularne Następna lekcja: Sprawdzanie poprawności wpisywanego imienia oraz nazwiska

Dodaj komentarz

Ominiesz taką okazję?Praktyczny Kurs PHP (aż 200 stron!) za darmo

Gorąco polecam, naprawdę warto skorzystać! To nic nie kosztuje. Krok po kroku, opanuj podstawy PHP za darmo - praktyczny kurs w formie e-booka prosto na Twój e-mail.