PHP zmienne, stałe: typy, deklaracja w

PHP zmienne i stałe

Jak w każdym języku programowania, tak również w PHP spotkamy się ze stałymi i zmiennymi. Czym zatem one są i do czego posłużą nam podczas tworzenia skryptów?

Zmienna w PHP to nic innego jak kontener przechowujący pewna wartość. Nieważne, czy jest to wartość logiczna, liczba całkowita, wymierna czy tez tekst. Ciekawostka w języku PHP jest brak konieczności deklaracji zmiennych, co jest wymagane w innych językach, jak C czy Pascal. Stała jest podobnym kontenerem do zmiennej, z tym ze, jak sama nazwa wskazuje, jej wartości nie można zmienić. Stałej przypisujemy wartość tylko przy definicji.

Jak wygląda inicjacja stałych i zmiennych? Przedstawię to na poniższym przykładzie…

<?

define("NR_TEL","666258147");
$nr_tel = "792297792";

?>

<html>
<head>
  <title>Zmienne i stale</title>
</head>
<body>

<?
  echo NR_TEL;
  echo $nr_tel;
?>
</body>
</html>

Patrząc na powyższy kod widzimy dwa przypisania na samym początku. Pierwsze z nich to definicja stałej o strukturze – define(„NAZWA_STALEJ”, „WARTOSC_STALEJ”);, gdzie NAZWA_STALEJ to dowolny ciąg liter, cyfr oraz znaku podkreślenia, a WARTOSC_STALEJ to nadana wartość.

Dodatkowo nazwa nie może zaczynać się liczbą. Z racji tego, że PHP rozróżnia wielkość liter, stałe NR_TEL i NR_Tel to dwa różne kontenery. Linijka niżej to definicja zmiennej. Nazwy zmiennych kierują się tymi samymi zasadami, co stałych, z tą jedną różnicą, że nazwę zmiennej musimy poprzedzić znakiem $.

Do nadawania wartości zmiennym używa się operatora przypisania ” = „. Jego zadanie polega na przypisaniu wartości znajdującej się po prawej stronie operatora do zmiennnej po lewej stronie. Więcej o operatorze ” = ” oraz o innych operatorach znajdziecie w kolejnych lekcjach.

Użycie stałych i zmiennych w PHP

Stworzyliśmy naszą zmienną oraz stałą, przypisaliśmy im wartości i co dalej z nimi począć? Oczywiście można je wyświetlić na ekranie za pomocą komendy echo, tak jak zostało to pokazane na przykładzie. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Stała lub zmienna jest traktowana przez PHP jako liczba, ciąg znaków lub wartość logiczna – zależnie co jej przypisaliśmy. Skoro tak, to przypisując zmiennej $liczba = 5; będziemy mogli jej używać tak jak tradycyjnej liczby. Będzie można ją dodać, odjąć, mnożyć, dzielić itp.

Jeszcze jedna istotna sprawa odnośnie przypisywania wartości. Mianowicie możemy przypisać zmiennej $zm = 15; lub $zm = „15”;. W czym tkwi różnica? Wszystkie ciągi znaków (potocznie zwane stringami) są zapisywane z wykorzystaniem znaków cudzysłowia („) lub apostrofu (’). W PHP nie deklarujemy typów zmiennych, dlatego interpreter naszego kodu musi w jakiś sposób wywnioskować, czy chcemy traktować 15 jako liczbę, czy też jako stringa. Istnieje oczywiście coś takiego jak rzutowanie typu zmiennej, ale o tym kiedy indziej.

Istnieje jeszcze grupa zmiennych, o których chciałbym wspomnieć, mianowicie zmienne formularza. Pisząc formularz w HTML należy później obsłużyć wypełnione pola, np. wysłać maila lub zalogować użytkownika. Istnieją dwie metody wysyłania danych – POST oraz GET. Do obsłużenia danych wysyłanych pierwszą metodą służy zmienna $_POST[’nazwa_pola’]. Odpowiednio dla drugiej metody będzie to $_GET[’nazwa_pola’]. Mając więc pole tekstowe o nazwie 'imie’ w formularzu GET, po wysyłaniu formularza pojawi się zmienna $_GET[’imie’] zawierająca wpisaną treść przez użytkownika. Więcej o zastosowaniu zmiennych formularza w podsumowaniu działu.

W kolejnej lekcji poznamy więcej operatorów, zapoznamy się z zasadą ich działania oraz podzielimy je na główne kategorie.

Już teraz serdecznie zapraszam.

Spis lekcji w rozdziale pierwszym

Poprzednia lekcja: Pierwszy kod PHP Następna lekcja: Operatory PHP

2 Responses on this post

  1. Mam listę plików w pliku .txt. w jaki sposób mogę sprawdzić czy $zmienna znajduje się w liście plików? próbowałem == oraz === oraz jakieś instrukcje znalezione w internecie aczkolwiek daje mi błędne wyniki. bardzo proszę o pomoc

Dodaj komentarz