PHP for: Pętla for – przykłady zastosowania


PHP for – pętla FOR w PHP

Ostatnią omawianą przez nas pętlą będzie for. Jest bardzo popularna w każdym języku programowania.

Stosujemy ją wtedy, gdy wiemy z góry ile przebiegów pętla ma odbyć. Jeśli np. wiemy, że kod chcemy wykonać dokładnie sto razy, z pomocą przychodzi nam pętla for.

Jej konstrukcja jest następująca:

<?php
for($i=0; $i < 100; $i++)
{
  // instrukcje do wykonania
  // z każdą iteracją
}
?>

Pierwszym elementem w nawiasie jest przypisanie zmiennej iteracyjnej początkowej wartości. To ona decyduje o spełnieniu warunku pętli, gdyż jej wartość porównuje się z drugim elementem.

Drugim jest warunek końcowy. To własnie z nim porównujemy pierwszy element. Jeśli warunek jest spełniony, blok kodu wykona się. Jeśli nie, wyjdzie z pętli.

Trzecim elementem wskazujemy, jak ma przebiegać zmiana wartości zmiennej. Zazwyczaj jest to inkrementacja lub dekrementacja (zwiększanie lub zmniejszanie wartości o 1). Nie jest to jednak koniecznością. Możemy ustalić, że nasza zmienna ma się zmieniać o 2 co każdy przebieg.

Zasada działania pętli for

Pętla będzie wykonywać sie tak długo, aż warunek nie zostanie spełniony. Brzmi to dość podobnie do działania pętli While. Różnica jednak polega na tym, ze w While modyfikowaliśmy zmienną warunkową wewnątrz instrukcji, natomiast w for deklarujemy przebieg w nagłówku pętli. Dodatkowo w nagłówku przypisujemy początkową wartość zmiennej.

Poniższy przykład pokazuje, że pętle for i while są równoważne. Różnią sie jedynie zapisem:

<?php
// użycie pętli for
for($i=0;$i<10;$i++)
{
  // instrukcje
}

// ten sam efekt z użyciem funkcji while
$i=0
while($i < 10)
{
  // instrukcje
  $i++;
}

?>

Każdą pętlę możemy zapisać za pomocą innej. Chodzi jedynie o przejrzystość kodu. Dlatego, gdy z góry znamy liczbę przebiegów, stosujmy pętlę for. Będzie to zrozumiałe dla każdego programisty.

To wszystko na temat pętli w PHP. W kolejnej lekcji zajmiemy się operatorem ” ? „. Jest to bardzo skrócona wersja warunku if… Else. Zapraszam!

Spis lekcji w rozdziale drugim

Poprzednia lekcja: Pętla do… while Następna lekcja: Operator ?

Kurs PHP i MySQL w formie wygodnego e-booka?

ZA DARMOPobieram kurs w formie e-booka