3 przykłady PHP for: Pętla for

PHP for – pętla FOR w PHP [przykłady]

Ostatnią omawianą przez nas pętlą będzie pętla for. Jest bardzo popularna w każdym języku programowania.

Stosujemy ją wtedy, gdy wiemy z góry, ile przebiegów pętla ma odbyć. Jeśli np. wiemy, że kod chcemy wykonać dokładnie sto razy, z pomocą przychodzi nam pętla for.

Jej konstrukcja jest następująca:

<?php
for($i=0; $i < 100; $i++)
{
  // instrukcje do wykonania
  // z każdą iteracją
}
?>

Pierwszym elementem w nawiasie jest przypisanie zmiennej iteracyjnej początkowej wartości. To ona decyduje o spełnieniu warunku pętli, gdyż jej wartość porównuje się z drugim elementem. Z każdym przebiegiem pętli wartość zmiennej $i zmienia się, aż nie spełni warunku końcowego.

Warunek końcowy to drugi element w nawiasie. To własnie z nim porównujemy zmienną $i. Jeśli warunek jest spełniony, blok kodu wykona się. Jeśli nie, wyjdzie z pętli. Mówiąc prostymi słowami, „wykonuj blok pętli tak długo, dopóki warunek jest prawdziwy”. Z przykładu powyżej, dopóki zmienna $i jest mniejsza niż 100, doputy wykonuj kod.

Trzecim elementem wskazujemy, jak ma przebiegać zmiana wartości zmiennej $i. Zazwyczaj jest to inkrementacja lub dekrementacja (zwiększanie lub zmniejszanie wartości o 1). Nie jest to jednak koniecznością. Możemy ustalić, że nasza zmienna ma się zmieniać o 2 co każdy przebieg. Zobacz przykład poniżej:

<?php
for($i = 0; $i < 100; $i += 2)
{
  // instrukcje do wykonania zwiększając $i o 2
  // z każdą iteracją
}
?>

Nic nie stoi na przeszkodzie, by zmniejszać wartość $i z każdym przebiegiem. Możemy odliczać od 100 do 0, zamiast od 0 do 100. Ilość przebiegów będzie taka sama. Liczy się czytelność kodu i logika. Zobacz przykład ze zmniejszaniem wartości $i o 2 w każdej iteracji:

<?php
for($i = 100; $i > 0 ; $i -= 2)
{
  // instrukcje do wykonania zmniejszając $i o 2
  // z każdą iteracją
}
?>

Zasada działania pętli for

Pętla będzie wykonywać sie tak długo, aż warunek nie zostanie spełniony. Brzmi to dość podobnie do działania pętli While. Różnica jednak polega na tym, ze w While modyfikowaliśmy zmienną warunkową wewnątrz instrukcji, natomiast w for deklarujemy przebieg w nagłówku pętli. Dodatkowo w nagłówku przypisujemy początkową wartość zmiennej.

Poniższy przykład pokazuje, że pętle for i while są równoważne. Różnią sie jedynie zapisem:

<?php
// użycie pętli for
for($i=0;$i<10;$i++)
{
  // instrukcje
}

// ten sam efekt z użyciem funkcji while
$i=0
while($i < 10)
{
  // instrukcje
  $i++;
}

?>

Każdą pętlę możemy zapisać za pomocą innej. Chodzi jedynie o przejrzystość kodu. Dlatego, gdy z góry znamy liczbę przebiegów, zazwyczaj stosujemy pętlę for. Jest to zrozumiałe dla każdego programisty.

If you want to check out for loop in English, visit for loop in php on abcphp.net.

To wszystko na temat pętli w PHP. W kolejnej lekcji zajmiemy się operatorem ” ? „. Jest to bardzo skrócona wersja warunku if… Else. Zapraszam!

Spis lekcji w rozdziale drugim

Poprzednia lekcja: Pętla do… while Następna lekcja: Operator ?

Dodaj komentarz