3 przykłady PHP for: Pętla for

PHP for – pętla FOR w PHP [przykłady]

Ostatnią omawianą przez nas pętlą będzie pętla for. Jest bardzo popularna w każdym języku programowania.

Stosujemy ją wtedy, gdy wiemy z góry, ile przebiegów pętla ma odbyć. Jeśli np. wiemy, że kod chcemy wykonać dokładnie sto razy, z pomocą przychodzi nam pętla for.

Jej konstrukcja jest następująca:

<?php
for($i=0; $i < 100; $i++)
{
  // instrukcje do wykonania
  // z każdą iteracją
}
?>

Pierwszym elementem w nawiasie jest przypisanie zmiennej iteracyjnej początkowej wartości. To ona decyduje o spełnieniu warunku pętli, gdyż jej wartość porównuje się z drugim elementem. Z każdym przebiegiem pętli wartość zmiennej $i zmienia się, aż nie spełni warunku końcowego.

Warunek końcowy to drugi element w nawiasie. To własnie z nim porównujemy zmienną $i. Jeśli warunek jest spełniony, blok kodu wykona się. Jeśli nie, wyjdzie z pętli. Mówiąc prostymi słowami, „wykonuj blok pętli tak długo, dopóki warunek jest prawdziwy”. Z przykładu powyżej, dopóki zmienna $i jest mniejsza niż 100, doputy wykonuj kod.

Trzecim elementem wskazujemy, jak ma przebiegać zmiana wartości zmiennej $i. Zazwyczaj jest to inkrementacja lub dekrementacja (zwiększanie lub zmniejszanie wartości o 1). Nie jest to jednak koniecznością. Możemy ustalić, że nasza zmienna ma się zmieniać o 2 co każdy przebieg. Zobacz przykład poniżej:

<?php
for($i = 0; $i < 100; $i += 2)
{
  // instrukcje do wykonania zwiększając $i o 2
  // z każdą iteracją
}
?>

Nic nie stoi na przeszkodzie, by zmniejszać wartość $i z każdym przebiegiem. Możemy odliczać od 100 do 0, zamiast od 0 do 100. Ilość przebiegów będzie taka sama. Liczy się czytelność kodu i logika. Zobacz przykład ze zmniejszaniem wartości $i o 2 w każdej iteracji:

<?php
for($i = 100; $i > 0 ; $i -= 2)
{
  // instrukcje do wykonania zmniejszając $i o 2
  // z każdą iteracją
}
?>

Zasada działania pętli for

Pętla będzie wykonywać sie tak długo, aż warunek nie zostanie spełniony. Brzmi to dość podobnie do działania pętli While. Różnica jednak polega na tym, ze w While modyfikowaliśmy zmienną warunkową wewnątrz instrukcji, natomiast w for deklarujemy przebieg w nagłówku pętli. Dodatkowo w nagłówku przypisujemy początkową wartość zmiennej.

Poniższy przykład pokazuje, że pętle for i while są równoważne. Różnią sie jedynie zapisem:

<?php
// użycie pętli for
for($i=0;$i<10;$i++)
{
  // instrukcje
}

// ten sam efekt z użyciem funkcji while
$i=0
while($i < 10)
{
  // instrukcje
  $i++;
}

?>

Każdą pętlę możemy zapisać za pomocą innej. Chodzi jedynie o przejrzystość kodu. Dlatego, gdy z góry znamy liczbę przebiegów, zazwyczaj stosujemy pętlę for. Jest to zrozumiałe dla każdego programisty.

To wszystko na temat pętli w PHP. W kolejnej lekcji zajmiemy się operatorem ” ? „. Jest to bardzo skrócona wersja warunku if… Else. Zapraszam!

Spis lekcji w rozdziale drugim

Poprzednia lekcja: Pętla do… while Następna lekcja: Operator ?

Dodaj komentarz