Tworzenie, otwieranie i usuwanie pliku w

Tworzenie i otwieranie pliku

PHP daje nam możliwość tworzenia plików w dostępnych katalogach. Mogą być to pliki o dowolnym rozszerzeniu, które sami nadajemy. Należy uważać, by nie stworzyć pliku o nazwie, która już istnieje – istniejący plik zostanie wstedy trwale usunięty w miejsce nowo stworzonego. Stwórzmy teraz nowy plik:

<?php

// zastosowanie instrukcji fopen
$uchwyt = fopen("style.css", "w");

?>

Powyższy listing przedstawia otwarcie pliku za pomocą instrukcji fopen. Przyjmuje ona dwa argumenty (właściwie to może aż cztery, ale nas będą interesować wyłącznie te dwa). Pierwszym z nich jest ścieżka do pliku, który chcemy otworzyć. Drugi to tryb, w jakim otwieramy plik. Z racji, że jest ich sporo, przedstawię je wszystkie w kolejnej lekcji. Na obecną chwilę musisz wiedzieć, że tryb „w” otwiera plik tylko do zapisu lub tworzy nowy, jeśli ścieżka prowadzi do nieistniejącego pliku.

Jak łatwo się domyślić, żeby utworzyć nowy plik, wystarczy podać ścieżkę do niego prowadzącą, a PHP zrobi resztę.

Usuwanie pliku

Za pomocą PHP możemy również usuwać pliki. Służy do tego funkcja unlink(). Jako argument przyjmuje ścieżkę do pliku, który ma zostać usuniety. Zobaczmy przykład poniżej:

<?php

// zastosowanie instrukcji fopen
$uchwyt = fopen("style.css", "w");

// usunięcie pliku
unlink("style.css");

?>

Nie każdy plik może zostać usunięty. Przede wszystkim musimy być właścicielem tego pliku oraz musi on posiadać odpowiednie prawa dostępu. Nauczymy się nadawać prawa na jednej z kolejnych lekcji.

Na tym zakończymy omawianie tworzenia, otwierania i usuwania plików. W kolejnej lekcji poznamy tryby otwierania pliku za pomocą funkcji fopen. Zapraszam!

Spis lekcji w rozdziale piątym

Poprzednia lekcja: Include oraz Require Następna lekcja: Tryby otwarcia pliku

Dodaj komentarz