Tryby otwarcia pliku

Tryby otwarcia pliku

Na poprzedniej lekcji nauczyliśmy się tworzyć oraz otwierać pliki za pomocą instrukcji fopen. Drugim przyjmowanym przez nią parametrem był tryb otwarcia. Poniżej znajdziecie kompletne zestawienie trybów, które można wykorzystać podczas otwierania pliku. Każdy jest krótko opisany. Informacje pochodzą ze strony php.net – fopen

Zestawienie trybów otwarcia

’r’ Otwiera tylko do odczytu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku.
’r+’ Otwiera do odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku.
’w’ Otwiera tylko do zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku i obcina plik do zerowej długości. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć.
’w+’ Otwiera do odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku i obcina plik do zerowej długości. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć.
’a’ Otwiera tylko do zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego końcu. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć.
’a+’ Otwiera do odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego końcu. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć.
’x’ Tworzy i otwiera plik tylko do zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku. Jeśli plik juz istnieje, wywołanie fopen() nie powiedzie się, zwróci FALSE i wygeneruje błąd na poziomie E_WARNING. Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go utworzyć. To jest równoważne z określeniem flag O_EXCL|O_CREAT stosowanym w wywołaniu systemowym open(2).
’x+’ Tworzy i otwiera plik odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku. Jeśli plik juz istnieje, wywołanie fopen() nie powiedzie się, zwróci FALSE i wygeneruje błąd na poziomie E_WARNING. Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go utworzyć. To jest równoważne z okresleniem flag O_EXCL|O_CREAT stosowanym w wywołaniu systemowym open(2).

Zachęcam do poeksperymentowania z poznanymi trybami, aby nabrać wprawy w ich zastosowaniu. Teraz tylko ćwiczymy, więc nic złego się nie stanie. Jeśli kiedyś w przyszłości, przez przypadek, usuniemy plik z danymi, to będzie wina zbyt krótkiego treningu. Polecam zatem nieco poćwiczyć.

W kolejnej lekcji nauczymy się czytać zawartość plików oraz dodawać własną zawartość. Zapraszam serdecznie!

Spis lekcji w rozdziale piątym

Poprzednia lekcja: Tworzenie, otwieranie i usuwanie pliku Następna lekcja: Czytanie zawartości pliku

Dodaj komentarz