Zmienne sesyjne w PHP

Tworzenie zmiennych sesji

Po wywołaniu funkcji start_session(), PHP udostępnia nam tablicę superglobalną $_SESSION. Od tej pory możemy tworzyć tymczasowe zmienne, które będą przechowywane w tej właśnie tablicy. Jej wartości pobierane są przez funkcję start_session() za każdym razem, gdy odświeżamy stronę.

Zobaczmy przykład utworzenia zmiennej sesyjnej:

<?php

// inicjacja sesji
session_start();

// utworzenie zmiennej sesji
$_SESSION['zm_sesji'] = 1;

?>

Powyższy skrypt najpierw inicjuje obsługę sesji, po czym tworzy zmienną, o nazwie 'zm_sesji’. Podczas kolejnych wyświetleń strony, w tablicy superglobalnej $_SESSION, będzie przechowywany rekord z indeksem 'zm_sesji’, posiadający wartość 1. Gdy wejdziemy na inną podstronę i wywołamy kod:

<?php
session_start();

// użycie zmiennej
echo $_SESSION['zm_sesji'];

?>

Wyświetli się wartość zmiennej, zapisanej w poprzednim skrypcie. Jeżeli natomiast najpierw odwiedzimy tę podstronę, $_SESSION[’zm_sesji’] nie będzie posiadała żadnej wartości. Nie zapamięta zapisanej wartości z poprzedniej wizyty. Na tym właśnie polegają zmienne sesyjne – istnieją wyłącznie podczas trwania jedej wizyty. Z każdą następną zmienne należy utworzyć ponownie.

W następnej lekcji pokażę Ci, jak zakończyć sesję manualnie, przed opuszczeniem strony. Dodatkowo, nauczę Cię usuwać zmienne sesji. Zapraszam!

Spis lekcji w rozdziale szóstym

Poprzednia lekcja:Sesje Następna lekcja: Usuwanie zmiennych i zakańczanie sesji

Dodaj komentarz