Za darmo na e-mailPraktyczny kurs PHP (aż 200 stron!)

Krok po kroku, opanuj podstawy PHP za darmo - praktyczny kurs w formie e-booka prosto na Twój e-mail

Zmienne sesyjne w PHP

Tworzenie zmiennych sesji

Po wywołaniu funkcji start_session(), PHP udostępnia nam tablicę superglobalną $_SESSION. Od tej pory możemy tworzyć tymczasowe zmienne, które będą przechowywane w tej właśnie tablicy. Jej wartości pobierane są przez funkcję start_session() za każdym razem, gdy odświeżamy stronę.

Zobaczmy przykład utworzenia zmiennej sesyjnej:

<?php

// inicjacja sesji
session_start();

// utworzenie zmiennej sesji
$_SESSION['zm_sesji'] = 1;

?>

Powyższy skrypt najpierw inicjuje obsługę sesji, po czym tworzy zmienną, o nazwie ‘zm_sesji’. Podczas kolejnych wyświetleń strony, w tablicy superglobalnej $_SESSION, będzie przechowywany rekord z indeksem ‘zm_sesji’, posiadający wartość 1. Gdy wejdziemy na inną podstronę i wywołamy kod:

<?php
session_start();

// użycie zmiennej
echo $_SESSION['zm_sesji'];

?>

Wyświetli się wartość zmiennej, zapisanej w poprzednim skrypcie. Jeżeli natomiast najpierw odwiedzimy tę podstronę, $_SESSION[‘zm_sesji’] nie będzie posiadała żadnej wartości. Nie zapamięta zapisanej wartości z poprzedniej wizyty. Na tym właśnie polegają zmienne sesyjne – istnieją wyłącznie podczas trwania jedej wizyty. Z każdą następną zmienne należy utworzyć ponownie.

W następnej lekcji pokażę Ci, jak zakończyć sesję manualnie, przed opuszczeniem strony. Dodatkowo, nauczę Cię usuwać zmienne sesji. Zapraszam!

Spis lekcji w rozdziale szóstym

Poprzednia lekcja:Sesje Następna lekcja: Usuwanie zmiennych i zakańczanie sesji

Dodaj komentarz

Ominiesz taką okazję?Praktyczny Kurs PHP (aż 200 stron!) za darmo

Gorąco polecam, naprawdę warto skorzystać! To nic nie kosztuje. Krok po kroku, opanuj podstawy PHP za darmo - praktyczny kurs w formie e-booka prosto na Twój e-mail.