Instrukcja If Else

Warunek if… else…

Poprzednim omawianym przeze mnie tematem był warunek if. Miał on pewna niedogodność. Gdy chcieliśmy rozważyć, czy liczba jest parzysta czy tez nie, musieliśmy sprawdzać dwa warunki. Pierwszym była parzystość liczby, drugim nieparzystość. Musieliśmy użyć dwóch ifów. Nie trzeba być wybitnym matematykiem, żeby wiedzieć, ze kiedy liczba nie jest nieparzysta, to na pewno jest parzysta.

Nie ma potrzeby sprawdzania dwa razy. Wystarczy sprawdzić raz, a w przypadku niepowodzenia wykonać instrukcje alternatywna. Zobaczmy poniższy listing:

<?php
$a = 7; // przypisujemy wartość zmiennej $a
if ($a%2 > 0) // reszta z dzielenia przez 2
{
  echo "Liczba nieparzysta";
}
else // brak reszty z dzielenia przez 2
{
  echo "Liczba parzysta";
}
?>

Jak łatwo sie domyślić po słowie kluczowym else umieszczamy instrukcje, które wykonają sie w przypadku niespełnienia warunku. W przypadku, kiedy instrukcja ma tylko jedna linijkę, nie musimy umieszczać jej w nawiasach klamrowych, podobnie jak przy zwykłym warunku if. W przypadku braku nawiasów interpreter przeczyta pierwsza napotkana komendę, jako kompletna instrukcje.

W następnej lekcji poznamy zasady tworzenia kilku alternatyw dla warunku. Wykorzystamy w tym celu polecenie elseif. Serdecznie zapraszam!

Spis lekcji w rozdziale drugim

Poprzednia lekcja: Instrukcja if Następna lekcja: Alternatywa elseif

Dodaj komentarz