Za darmo na e-mailPraktyczny kurs PHP (aż 200 stron!)

Krok po kroku, opanuj podstawy PHP za darmo - praktyczny kurs w formie e-booka prosto na Twój e-mail

PHP date: Data i czas – dzisiejsza data, aktualny czas [przykłady kodu]

Data i czas

Za chwilę nauczysz się obsługiwać datę i czas z poziomu kodu. PHP udostępnia nam funkcje pozwalające uzyskać aktualną godzinę, datę i znacznie więcej. Są one bardzo ważne w tworzeniu dynamicznych treści na stronach www. Choćby dla tak trywialnych zastosowań, jak data dodania posta na forum lub data ostatniego logowania. Data złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równie dobrym przykładem.

Innym, bardziej zaawansowanym, byłoby sprawdzanie, czy kliknąłeś w link resetujący hasło w ciągu 30 minut od jego otrzymania. Jeszcze jeden przykład: czy użytkownik nie loguje się akurat w dniu swoich urodzin. Jeśli tak, system mógłby złożyć mu życzenia.

Zastosowań jest dużo, zacznijmy od podstaw. Przedstawię poniżej przykład użycia funkcji date():

<?php

$data=date("Y-m-d");
$czas=date("H:i");

echo "Stronę wyświetlono dnia $data o godzinie $czas";

?>

Kilka słów wyjaśnień. Funkcja date przekształca otrzymane argumenty na ciąg znaków. Wszystko co nie jest formatem daty (u nas “-” oraz “:”) pozostaje niezmienione. W naszym przykładzie Y oznacza rok w formacie czterocyfrowym, m – miesiąc dwucyfrowy, d – dzień miesiąca, również dwucyfrowy. H oznacza godzinę, a i minutę. Kompletną specyfikację dostępnych formatów dla funkcji date po polsku znajdziecie tutaj – PHP.net Date Manual.

Data wcześniejsza lub późniejsza

Funkcja date może również wyświetlić datę inną, niż obecna. Żeby to osiągnąć należy dodać jej dodatkowy argument w postaci funkcji mktime(). Zwraca ona ilość sekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 roku do momentu podanego jako argument.

Zobaczmy przykład:

<?php

$data=date("Y-m-d, H:i", mktime (0,0,0,10,15,1985));

echo $data;

?>

Funkcja mktime przyjmuje aż 6 argumentów. Licząc od lewej: godzina, minuta, sekunda, miesiąc, dzień, rok. Powyższy przykład wyświetli datę 15 października 1985 roku. Istnieją jeszcze dwie ważne funkcje traktujące o upływie czasu – time() and microtime(). Obie zwracają dokładny czas, jaki upłynął od 1 stycznia 1970, z tym, że pierwsza w sekundach, a druga w milisekundach. Przydadzą się przy generowaniu liczb losowych lub przy czasie ładowania strony.

Kolejna lekcja to podsumowanie rozdziału trzeciego. Zajmiemy się praktycznym zastosowaniem nabytej do tej pory wiedzy. Zapraszam!

Spis lekcji w rozdziale trzecim

Poprzednia lekcja: Break i continue Następna lekcja: Podsumowanie działu

Dodaj komentarz

Ominiesz taką okazję?Praktyczny Kurs PHP (aż 200 stron!) za darmo

Gorąco polecam, naprawdę warto skorzystać! To nic nie kosztuje. Krok po kroku, opanuj podstawy PHP za darmo - praktyczny kurs w formie e-booka prosto na Twój e-mail.