Rozdział 2

Warunki i pętle

W tym rozdziale zaprezentuję użycie instrukcji warunkowych if… else oraz switch. Przedstawiony zostanie również operator ” ? „, który znacznie upraszcza zapis prostych warunków.

Następnie przejdziemy do pętli. Zaczniemy od omówienia pętli while, później do… while oraz for. Zrozumienie konstruowania warunków oraz użycia pętli jest esencją tworzenia dynamicznych stron WWW, dlatego zachęcam do rzetelnego przerobienia zamieszczonych tutaj materiałów.

Powyższą tematykę podzieliłem na następujące lekcje:

  1. Instrukcja if
  2. Instrukcja if… else
  3. Alternatywa elseif
  4. Instrukcja switch
  5. Pętla while
  6. Pętla do… while
  7. Pętla for
  8. Operator ?
  9. Podsumowanie działu

Dodaj komentarz