PHP switch: Instrukcja warunkowa switch case

Warunek switch

W poprzedniej lekcji poznaliśmy budowanie kilku alternatyw za pomocą instrukcji elseif. Podobny efekt uzyskujemy stosując instrukcję warunkową switch.

Jest to popularny warunek, obecny niemal we wszystkich językach programowania. W niektórych zamiast switch… case… stosuje się składnie case… when…, lecz zasada działania jest identyczna.

Wróćmy jednak do PHP.

Struktura PHP Switch wygląda następująco:

<?php
$a = 72; // przypisujemy wartość zmiennej $a

switch ($a) // sprawdzamy zmienną $a
{
case 1:
  echo "Wartość zmiennej a to 1";
  break;

case 2:
  echo "Wartość zmiennej a to 2";
  break;

case 3:
  echo "Wartość zmiennej a to 3";
  break;

case 72:
  echo "Wartość zmiennej a to 72";
  break;

default:
  echo "Żadna z powyższych";
  break;
}
?>

Jako argument podajemy pewne wyrażenie, np. Jakąś zmienną. Następnie rozważamy je pod pewnymi warunkami, stosując słowa kluczowe case. Jeśli żaden z case’ów nie zwróci wartości true, wywoływana jest instrukcja po słowie default. Jest to instrukcja domyślna, której użycie jest opcjonalne. Jeśli jej nie zastosujemy, a żaden case nie zwróci prawdy, switch nie zrobi nic.

Break

Bardzo istotnym elementem w poprawnym konstruowaniu switch’a są słówka break. Powiemy sobie o nim więcej przy okazji omawiania pętli. Powoduje ono mniej więcej efekt wyskoczenia z obcenej instrukcji i przejścia na jej koniec. Na ten moment musisz jedynie zapamiętać, że break jest niezbędny po zakończeniu pisania instrukcji dla danego przypadku.

W miarę, jak poznasz tajniki programowania, zrozumiesz że czasem słowo kluczowe break można od razu zastąpić słowem return. Ale znowu, na to przyjdzie jeszcze czas.

Kiedy switch a kiedy if else

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Co kto lubi.

Generalnie, jeżeli warunków jest dużo, znacznie lepiej wygląda instrukcja switch.

Dużo tzn. ile?

Dobrą praktyką jest stosować switcha, gdy warunków pojawia się cztery lub więcej. Oczywiście, znajdą się tacy programiści, którzy w ogóle nie będą stosować switcha, jak również tacy, którzy stosują switcha przy dwóch warunkach.

ot, kwestia gustu.

Wiesz już jak wygląda sprawdzanie warunków oraz dodawanie alternatyw.

Teraz kolej na pętle, które zostaną zaprezentowane w kolejnych lekcjach. W następnej poznamy pętle while. Zapraszam serdecznie!

Spis lekcji w rozdziale drugim

Poprzednia lekcja: Instrukcja elseif Następna lekcja: Pętla while

Dodaj komentarz