Za darmo na e-mailPraktyczny kurs PHP (aż 200 stron!)

Krok po kroku, opanuj podstawy PHP za darmo - praktyczny kurs w formie e-booka prosto na Twój e-mail

PHP include, require: dołączanie plików

PHP include – dołączanie zewnętrznych plików do kodu

Pisanie całego kodu w jednym pliku może być bardzo uciążliwe i czasochłonne. Do tego uniemożliwia korzystanie z ważnej zalety PHP – wielokrotnego użycia napisanych funkcji w różnych plikach. Co to oznacza w praktyce? Mając dwadzieścia podstron nie musimy już w każdej z nich zmieniać stopki czy nagłówka ręcznie! Wystarczy zmienić funkcję odpowiedzialną za wyświetlanie części kodu, a na każdej podstronie zobaczymy zmianę.

Zobaczmy praktyczny przykład użycia. Tworzymy plik funkcje.php:

<?php

// definicja funkcji stopki
function stopka()
{
   <p>Prawa autorskie: Moja firma 2009</p>
   </body>
   </html>
}

?>

Załóżmy, że tak wygląda nasza stopka w każdej podstronie. Żeby móc korzystać z tak zdefiniowanej funkcji na wszystkich stronach, niezbędne jest umieszczenie jej w pliku, który dołączymy do pozostałych. Plik zawierający funkcję stopka() nazwiemy funkcje.php. Wystarczy teraz użyć instrukcji include() lub require() (są niemal równoważne) by można było skorzystać z zadeklarowanej funkcji.

Poniżej przedstawię listing przykładowego pliku podstrona1.php:

<?php

include("funkcje.php");

?>

<html>
<head>
   <title>Przykład</title>
</head>
<body>
<?php

   // przykładowa zawartość strony

   stopka(); // zastosowanie funkcji z zewnętrznego pliku

?>

PHP require – ten sam efekt, inna obsługa błędów

Include w PHP można stosować zamiennie z require. Require rzuci wyjątkiem FATAL_ERROR w przypadku niepowodzenia, natomiast include jedynie wyświetli Warning.

Co to oznacza w praktyce?

Require zastopuje wykonywanie skryptu PHP w momencie, gdy nie uda się znaleźć pliku.

Include wykona całość nawet, gdy plik nie zostanie dołączony.

Teraz, w zależności od krytyczności projektu, możesz świadomie zdecydować, z której skorzystasz. Zależy to głównie od tego, jak ważne jest powodzenie podczas dołączenia pliku i czy jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania reszty kodu.

Include_once oraz Require_once

Istnieją jeszcze drobne modyfikacje powyższych dwóch komend załączających pliki. Noszą nazwy include_once() oraz require_once(). Różnią się od swoich odpowiedników wyłącznie tym, że mimo kilku wywołań w jednym skrypcie, plik zostanie załączony wyłącznie raz, co uchroni nas przed przypadkowym załączeniem jednego pliku kilka razy. Zachęcam do używania include_once() oraz require_once(), zamiast funkcji z początku lekcji.

To wszystko na temat korzystania z plików zewnętrznych. Następnym razem zajmiemy się tworzeniem oraz usuwaniem plików. Zapraszam!

Spis lekcji w rozdziale piątym

Poprzednia lekcja: Wysyłanie wiadomości e-mail Następna lekcja: Tworzenie, otwieranie i usuwanie pliku

Dodaj komentarz

Ominiesz taką okazję?Praktyczny Kurs PHP (aż 200 stron!) za darmo

Gorąco polecam, naprawdę warto skorzystać! To nic nie kosztuje. Krok po kroku, opanuj podstawy PHP za darmo - praktyczny kurs w formie e-booka prosto na Twój e-mail.