Za darmo na e-mailPraktyczny kurs PHP (aż 200 stron!)

Krok po kroku, opanuj podstawy PHP za darmo - praktyczny kurs w formie e-booka prosto na Twój e-mail

PHP if: instrukcja warunkowa: 7 przykładów [plus kod źródłowy]

PHP if – instrukcje warunkowe

Zagadnieniem omawianym dzisiaj przeze mnie jest instrukcja warunkowa if. Bez warunków nie sposób sobie wyobrazić programowania w PHP.

Często potrzebujemy sprawdzić, czy zmienna jest większa lub mniejsza od danej wartości. W zależności, czy warunek jest spełniony wykonujemy osobny skrypt. Przykładowo użytkownik wchodzi na stronę przeznaczona dla osób pełnoletnich. W zależności od tego czy potwierdzi dorosłość trzeba go albo przekierować na stronę główną albo wyprosić.

Instrukcja warunkowa if

Powyżej opisany przypadek w prosty sposób rozwiąże zastosowanie instrukcji if. Jej składnia jest następująca:

<?php
if (warunek) // w nawiasie podajemy warunek do sprawdzenia
{
  instrukcje
}
?>

Sprawdza ona, czy warunek podany w nawiasie został spełniony. Warunki w argumencie można łączyć za pomocą operatorów logicznych, poznanych w rozdziale pierwszym. Jeśli chcesz sobie przypomnieć ich funkcje, kliknij tutaj – operatory PHP. Całkowita wartość nawiasu sprowadza sie do określenia wartości logicznej – TRUE lub FALSE. Jeśli warunek jest spełniony (wartość TRUE) instrukcje zostaną wykonane. Jeśli natomiast nie jest (wartość FALSE) instrukcje zostaną pominięte.

Przykład zastosowania.

Napiszemy prosty kod, który wyświetli komunikat o parzystości liczby. W zależności, czy wartość zmiennej będzie parzysta, czy tez nie, wykona sie inna instrukcja. Zobaczmy skrypt poniżej:

<?php
$a = 7; // przypisujemy wartość zmiennej $a
if ($a%2 > 0) // reszta z dzielenia przez 2
{
  echo "Liczba nieparzysta";
}
if ($a%2 == 0) // brak reszty z dzielenia przez 2
{
  echo "Liczba parzysta";
}
?>

Myślę, że powyższego przykładu nie trzeba komentować. Wydaje się być oczywisty. W skrócie… Jeśli interpreter natrafia na warunek if, sprawdza wartość logiczną w nawiasie. W przypadku zwrócenia TRUE, wykona się instrukcja w nawiasach klamrowych. Jeżeli natomiast zwrócona zostanie wartość FALSE, kod w nawiasach zostanie pominięty. W przypadku, gdy mamy tylko jedną instrukcję, nie musimy stosować nawiasów klamrowych.

Poprawny będzie również zapis:

<?php
$a = 7; // przypisujemy wartość zmiennej $a
if ($a%2 > 0) // reszta z dzielenia przez 2
  echo "Liczba nieparzysta";
if ($a%2 == 0) // brak reszty z dzielenia przez 2
  echo "Liczba parzysta";
?>

Istotnym elementem instrukcji warunkowych jest składanie warunku w nawiasie w wielu pojedynczych warunków. Możesz zestawiać ze sobą różne warunki i łączyć je na zasadach: TO I TO oraz TO LUB TO. Zobacz poniższe przykłady:

<?php
$a = 7; // przypisujemy wartość zmiennej $a
if ($a > 0 && $a < 10) // $a jest większa niż 0 I jest mniejsza niż 10 - oba warunki muszą zostać spełnione
  echo "Liczba między 0 a 10";

if ($a < 0 || $a > 10) // $a jest mniejsza niż 0 LUB jest większa niż 10 - jeden z warunków musi zostać spełniony
  echo "Liczba mniejsza od 0 lub większa niż 10";
?>

See conditions in PHP in English on abcphp.net.

W następnej lekcji zobaczymy, jak wykorzystać klauzule elsę. Jest to droga alternatywna, gdy nie zostanie spełniony warunek. Zapraszam na następną lekcję!

Spis lekcji w rozdziale drugim

Poprzednia lekcja: Wstęp do rozdziału Następna lekcja: Instrukcja if… else

Dodaj komentarz

Ominiesz taką okazję?Praktyczny Kurs PHP (aż 200 stron!) za darmo

Gorąco polecam, naprawdę warto skorzystać! To nic nie kosztuje. Krok po kroku, opanuj podstawy PHP za darmo - praktyczny kurs w formie e-booka prosto na Twój e-mail.