PHP if: instrukcja warunkowa: 7 przykładów

PHP if – instrukcje warunkowe

Zagadnieniem omawianym dzisiaj przeze mnie jest instrukcja warunkowa if. Bez warunków nie sposób sobie wyobrazić programowania w PHP.

Często potrzebujemy sprawdzić, czy zmienna jest większa lub mniejsza od danej wartości. W zależności, czy warunek jest spełniony wykonujemy osobny skrypt. Przykładowo użytkownik wchodzi na stronę przeznaczona dla osób pełnoletnich. W zależności od tego czy potwierdzi dorosłość trzeba go albo przekierować na stronę główną albo wyprosić.

Instrukcja warunkowa if

Powyżej opisany przypadek w prosty sposób rozwiąże zastosowanie instrukcji if. Jej składnia jest następująca:

<?php
if (warunek) // w nawiasie podajemy warunek do sprawdzenia
{
  instrukcje
}
?>

Sprawdza ona, czy warunek podany w nawiasie został spełniony. Warunki w argumencie można łączyć za pomocą operatorów logicznych, poznanych w rozdziale pierwszym. Jeśli chcesz sobie przypomnieć ich funkcje, kliknij tutaj – operatory PHP. Całkowita wartość nawiasu sprowadza sie do określenia wartości logicznej – TRUE lub FALSE. Jeśli warunek jest spełniony (wartość TRUE) instrukcje zostaną wykonane. Jeśli natomiast nie jest (wartość FALSE) instrukcje zostaną pominięte.

Przykład zastosowania.

Napiszemy prosty kod, który wyświetli komunikat o parzystości liczby. W zależności, czy wartość zmiennej będzie parzysta, czy tez nie, wykona sie inna instrukcja. Zobaczmy skrypt poniżej:

<?php
$a = 7; // przypisujemy wartość zmiennej $a
if ($a%2 > 0) // reszta z dzielenia przez 2
{
  echo "Liczba nieparzysta";
}
if ($a%2 == 0) // brak reszty z dzielenia przez 2
{
  echo "Liczba parzysta";
}
?>

Myślę, że powyższego przykładu nie trzeba komentować. Wydaje się być oczywisty. W skrócie… Jeśli interpreter natrafia na warunek if, sprawdza wartość logiczną w nawiasie. W przypadku zwrócenia TRUE, wykona się instrukcja w nawiasach klamrowych. Jeżeli natomiast zwrócona zostanie wartość FALSE, kod w nawiasach zostanie pominięty. W przypadku, gdy mamy tylko jedną instrukcję, nie musimy stosować nawiasów klamrowych.

Poprawny będzie również zapis:

<?php
$a = 7; // przypisujemy wartość zmiennej $a
if ($a%2 > 0) // reszta z dzielenia przez 2
  echo "Liczba nieparzysta";
if ($a%2 == 0) // brak reszty z dzielenia przez 2
  echo "Liczba parzysta";
?>

Istotnym elementem instrukcji warunkowych jest składanie warunku w nawiasie w wielu pojedynczych warunków. Możesz zestawiać ze sobą różne warunki i łączyć je na zasadach: TO I TO oraz TO LUB TO. Zobacz poniższe przykłady:

<?php
$a = 7; // przypisujemy wartość zmiennej $a
if ($a > 0 && $a < 10) // $a jest większa niż 0 I jest mniejsza niż 10 - oba warunki muszą zostać spełnione
  echo "Liczba między 0 a 10";

if ($a < 0 || $a > 10) // $a jest mniejsza niż 0 LUB jest większa niż 10 - jeden z warunków musi zostać spełniony
  echo "Liczba mniejsza od 0 lub większa niż 10";
?>

W następnej lekcji zobaczymy, jak wykorzystać klauzule elsę. Jest to droga alternatywna, gdy nie zostanie spełniony warunek. Zapraszam na następną lekcję!

Spis lekcji w rozdziale drugim

Poprzednia lekcja: Wstęp do rozdziału Następna lekcja: Instrukcja if… else

Dodaj komentarz