PHP łączenie stringów: konkatenacja, łączenie zmiennych

PHP łączenie stringów

Programując w PHP, bardzo często zachodzi potrzeba połączenia ze sobą dwóch, lub więcej, ciągów znaków. Można to zrobić na różne sposoby. Jeden z nich przedstawiłem na lekcji o operatorach – operator łączenia. Korzystaliśmy z niego już nieraz. Przypomnijmy sobie jego zastosowanie.

Poniżej przykład:

<?php

$wyswietl = "Bardzo";
$wyswietl .= " lubię";
$wyswietl .= " placki.";

// polecenie wyświetli napis: 
// "Bardzo lubię placki."
echo $wyswietl;

// wyświetli napis:
// Moje motto to: "Bardzo lubię placki."
echo 'Moje motto to: "'.$wyswietl.'"';

?>

Działanie operatora łączenia jest bardzo oczywiste. Po prostu łączy ciąg z prawej oraz lewej strony w jeden.

Można również łączyć wiele stringów w jednej linijce i przypisać je do jednej zmiennej. Tak jak tutaj:

<?php

$string1 = " z sosem.";
$wyswietl = "Bardzo" . " lubię" . " placki" . $string1;

// polecenie wyświetli napis: 
// "Bardzo lubię placki z sosem."
echo $wyswietl;

// wyświetli napis:
// Moje motto to: "Bardzo lubię placki."
echo 'Moje motto to: "'.$wyswietl.'"';

?>

Istnieje jeszcze inna metoda w PHP na połączenie ciągów…

Funkcja implode()

Funkcja implode łączy zbiór ciągów, przekazany w postaci tablicy PHP, w jeden, podzielony łącznikiem. Przyjmuje dwa argumenty, w tym jeden opcjonalny. Jako pierwszy podajemy element łączący – domyślnie jest to pusty ciąg. Drugim argumentem jest tablica ciągów, którą chcemy połączyć. Wartość zwracana to ciąg znaków składający się z elementów tablicy, przedzielonych łącznikiem.

Zobaczmy poniższy listing:

<?php

$data[0] = "18";
$data[1] = "07";
$data[2] = "1976";
$wyswietl_date = implode(" - ", $data);

// wyświetli "18 - 07 - 1976"
echo $wyswietl_date;

?>

W przypadku pominięcia pierwszego argumentu zwrócony zostałby ciąg „18071976”. Funkcja implode jest bardzo użyteczna, gdy mamy do czynienia z wieloma zmiennymi formularza. Możemy je wtedy przedzielić, np. przecinkiem, po czym zapisać do jednej zmiennej.

Implode w PHP stosujemy zazwyczaj, gdy zmiennych mamy bardzo dużo i łączenie ich operatorem łączenia (kropką) byłoby bardzo mało czytelne.

To wszystko na temat łączenia ciągów. Czas teraz na poznanie instrukcji szukających podciągów w ciągu. Zapraszam na następną lekcję!

Spis lekcji w rozdziale czwartym

Poprzednia lekcja: Liczby losowe Następna lekcja: Szukanie podciągu w ciągu znaków

Dodaj komentarz