Za darmo na e-mailPraktyczny kurs PHP (aż 200 stron!)

Krok po kroku, opanuj podstawy PHP za darmo - praktyczny kurs w formie e-booka prosto na Twój e-mail

PHP łączenie stringów: konkatenacja, łączenie zmiennych

PHP łączenie stringów

Programując w PHP, bardzo często zachodzi potrzeba połączenia ze sobą dwóch, lub więcej, ciągów znaków. Można to zrobić na różne sposoby. Jeden z nich przedstawiłem na lekcji o operatorach – operator łączenia. Korzystaliśmy z niego już nieraz. Przypomnijmy sobie jego zastosowanie.

Poniżej przykład:

<?php

$wyswietl = "Bardzo";
$wyswietl .= " lubię";
$wyswietl .= " placki.";

// polecenie wyświetli napis: 
// "Bardzo lubię placki."
echo $wyswietl;

// wyświetli napis:
// Moje motto to: "Bardzo lubię placki."
echo 'Moje motto to: "'.$wyswietl.'"';

?>

Działanie operatora łączenia jest bardzo oczywiste. Po prostu łączy ciąg z prawej oraz lewej strony w jeden.

Można również łączyć wiele stringów w jednej linijce i przypisać je do jednej zmiennej. Tak jak tutaj:

<?php

$string1 = " z sosem.";
$wyswietl = "Bardzo" . " lubię" . " placki" . $string1;

// polecenie wyświetli napis: 
// "Bardzo lubię placki z sosem."
echo $wyswietl;

// wyświetli napis:
// Moje motto to: "Bardzo lubię placki."
echo 'Moje motto to: "'.$wyswietl.'"';

?>

Istnieje jeszcze inna metoda w PHP na połączenie ciągów…

Funkcja implode()

Funkcja implode łączy zbiór ciągów, przekazany w postaci tablicy PHP, w jeden, podzielony łącznikiem. Przyjmuje dwa argumenty, w tym jeden opcjonalny. Jako pierwszy podajemy element łączący – domyślnie jest to pusty ciąg. Drugim argumentem jest tablica ciągów, którą chcemy połączyć. Wartość zwracana to ciąg znaków składający się z elementów tablicy, przedzielonych łącznikiem.

Zobaczmy poniższy listing:

<?php

$data[0] = "18";
$data[1] = "07";
$data[2] = "1976";
$wyswietl_date = implode(" - ", $data);

// wyświetli "18 - 07 - 1976"
echo $wyswietl_date;

?>

W przypadku pominięcia pierwszego argumentu zwrócony zostałby ciąg “18071976”. Funkcja implode jest bardzo użyteczna, gdy mamy do czynienia z wieloma zmiennymi formularza. Możemy je wtedy przedzielić, np. przecinkiem, po czym zapisać do jednej zmiennej.

Implode w PHP stosujemy zazwyczaj, gdy zmiennych mamy bardzo dużo i łączenie ich operatorem łączenia (kropką) byłoby bardzo mało czytelne.

To wszystko na temat łączenia ciągów. Czas teraz na poznanie instrukcji szukających podciągów w ciągu. Zapraszam na następną lekcję!

Spis lekcji w rozdziale czwartym

Poprzednia lekcja: Liczby losowe Następna lekcja: Szukanie podciągu w ciągu znaków

Dodaj komentarz

Ominiesz taką okazję?Praktyczny Kurs PHP (aż 200 stron!) za darmo

Gorąco polecam, naprawdę warto skorzystać! To nic nie kosztuje. Krok po kroku, opanuj podstawy PHP za darmo - praktyczny kurs w formie e-booka prosto na Twój e-mail.