Za darmo na e-mailPraktyczny kurs PHP (aż 200 stron!)

Krok po kroku, opanuj podstawy PHP za darmo - praktyczny kurs w formie e-booka prosto na Twój e-mail

PHP funkcje: wywołanie funkcji, podział, tworzenie własnych

PHP funkcje – czym jest funkcja?

Funkcje w PHP są częściowo podobne do funkcji matematycznych. Mogą przyjmować argumenty oraz zwracać wartości. Nie jest to jednak wymogiem. Funkcją nazywamy napisany przez nas kod, zamknięty w nawiasy klamrowe, poprzedzony słowem kluczowym function oraz unikatową nazwą.

Intencją tworzenia funkcji jest ich ponowne użycie. Żeby nie kopiować i nie wklejać tego samego kodu w kilku miejscach w pliku, piszemy go raz w postaci funkcji. Wtedy możemy go wykorzystywać podając jedynie jej nazwę. Tak samo łatwiej nam poprawić błąd w jednym miejscu (jeśli znajdziemy jakiś wewnątrz funkcji) niż poprawiać go w każdym miejscu skopiowanego skryptu.

Nazwy funkcji nie mogą się powtarzać. Nie można również używać nazw istniejących już poleceń, takich jak while, if, echo itp.

Funkcje możemy podzielić na cztery kategorie:

  • bezargumentowa, nie zwracająca wartości,
  • bezargumentowa, zwracająca pewną wartość,
  • przyjmująca argumenty, nie zwracająca wartości,
  • przyjmująca argumenty oraz zwracająca wartość.

Funkcja bezargumentowa, nie zwracająca wartości

Na tej lekcji zajmiemy się pierwszym typem funkcji. Zobaczmy poniższy listing:

<?php

function wyswietl_powitanie() // deklaracja funkcji
{
   echo "Witam serdecznie!";  // ciało funkcji, czyli
   echo "Proszę się zarejestrować.";  // instrukcje do wykonania
}

?>

Przeanalizujmy napisany kod. Przedstawia funkcję, której zadaniem jest wyświetlenie na ekranie dwóch komunikatów. Jest to jedynie deklaracja. Żeby użyć tak napisanej funkcji należy ją wywołać. Wywołanie przedstawione jest poniżej:

<?php

// pozostały kod w pliku
wyswietl_powitanie();
// pozostały kod w pliku
wyswietl_powitanie();
wyswietl_powitanie();
// pozostały kod

?>

Jak widać, żeby uzyć napisanej funkcji, wystarczy napisać jej nazwę. Jak każde polecenie w PHP, tak również wywołanie napisanej przez nas funkcji, musi być zakończone średnikiem. Co znaczą nawiasy między nazwą, a średnikiem? Jest to miejsce na podanie argumentów funkcji. Skoro nasza funkcja nie przyjmuje żadnych, są one puste. Nie należy jednak zapominać o ich umieszczeniu, nawet gdy funkcja jest bezargumentowa!

Wiesz już co to jest funkcja oraz jak użyć jej w kodzie. Następna lekcja dotyczy funkcji, które zwracają wartości. Zapraszam!

Check out functions in PHP in English on abcphp.net.

Spis lekcji w rozdziale trzecim

Poprzednia lekcja: Rozdział drugi Następna lekcja: Funkcja zwracająca wartość

Dodaj komentarz

Ominiesz taką okazję?Praktyczny Kurs PHP (aż 200 stron!) za darmo

Gorąco polecam, naprawdę warto skorzystać! To nic nie kosztuje. Krok po kroku, opanuj podstawy PHP za darmo - praktyczny kurs w formie e-booka prosto na Twój e-mail.