PHP funkcje: wywołanie funkcji, podział, tworzenie

PHP funkcje – czym jest funkcja?

Funkcje w PHP są częściowo podobne do funkcji matematycznych. Mogą przyjmować argumenty oraz zwracać wartości. Nie jest to jednak wymogiem. Funkcją nazywamy napisany przez nas kod, zamknięty w nawiasy klamrowe, poprzedzony słowem kluczowym function oraz unikatową nazwą.

Intencją tworzenia funkcji jest ich ponowne użycie. Żeby nie kopiować i nie wklejać tego samego kodu w kilku miejscach w pliku, piszemy go raz w postaci funkcji. Wtedy możemy go wykorzystywać podając jedynie jej nazwę. Tak samo łatwiej nam poprawić błąd w jednym miejscu (jeśli znajdziemy jakiś wewnątrz funkcji) niż poprawiać go w każdym miejscu skopiowanego skryptu.

Nazwy funkcji nie mogą się powtarzać. Nie można również używać nazw istniejących już poleceń, takich jak while, if, echo itp.

Funkcje możemy podzielić na cztery kategorie:

  • bezargumentowa, nie zwracająca wartości,
  • bezargumentowa, zwracająca pewną wartość,
  • przyjmująca argumenty, nie zwracająca wartości,
  • przyjmująca argumenty oraz zwracająca wartość.

Funkcja bezargumentowa, nie zwracająca wartości

Na tej lekcji zajmiemy się pierwszym typem funkcji. Zobaczmy poniższy listing:

<?php

function wyswietl_powitanie() // deklaracja funkcji
{
   echo "Witam serdecznie!";  // ciało funkcji, czyli
   echo "Proszę się zarejestrować.";  // instrukcje do wykonania
}

?>

Przeanalizujmy napisany kod. Przedstawia funkcję, której zadaniem jest wyświetlenie na ekranie dwóch komunikatów. Jest to jedynie deklaracja. Żeby użyć tak napisanej funkcji należy ją wywołać. Wywołanie przedstawione jest poniżej:

<?php

// pozostały kod w pliku
wyswietl_powitanie();
// pozostały kod w pliku
wyswietl_powitanie();
wyswietl_powitanie();
// pozostały kod

?>

Jak widać, żeby uzyć napisanej funkcji, wystarczy napisać jej nazwę. Jak każde polecenie w PHP, tak również wywołanie napisanej przez nas funkcji, musi być zakończone średnikiem. Co znaczą nawiasy między nazwą, a średnikiem? Jest to miejsce na podanie argumentów funkcji. Skoro nasza funkcja nie przyjmuje żadnych, są one puste. Nie należy jednak zapominać o ich umieszczeniu, nawet gdy funkcja jest bezargumentowa!

Wiesz już co to jest funkcja oraz jak użyć jej w kodzie. Następna lekcja dotyczy funkcji, które zwracają wartości. Zapraszam!

Spis lekcji w rozdziale trzecim

Poprzednia lekcja: Rozdział drugi Następna lekcja: Funkcja zwracająca wartość

Dodaj komentarz