Tworzenie pliku graficznego

Tworzenie pliku graficznego

Żeby zacząć rysować, malować, cieniować, stosować filtry itp., musimy najpierw stworzyć sobie odpowiednie podłoże. Mam tutaj na myśli utworzenie nowego lub otwarcie istniejącego pliku graficznego. Zacznijmy od zapoznania się z funkcją, tworzącą pusty plik graficzny.

<?php

// zdefiniowanie wysokości oraz szerokości pliku graficznego
// podawane w pikselach
$wysokosc = 50;
$szerokosc = 50;

// funkcja tworząca pusty obszar obrazka
$obrazek = ImageCreateTrueColor($szerokosc, $wysokosc);

?>

Tym sposobem utworzyliśmy nasz pierwszy obszar roboczy o rozmiarach 50px x 50px. Pragnę zauważyć, że funkcja ImageCreateTrueColor to tylko jedna z propozycji na utworzenie obrazka. Generalnie warto mieć włączone podpowiadanie funkcji w edytorze. Wystarczy wtedy wpisać „ImageCreate”, wcisnąć CTRL + Spację, a edytor podpowie nam dostępne możliwości.

Obrazek na podstawie gotowego pliku

PHP daje nam możliwość utworzenia obszaru roboczego na podstawie istniejącego pliku. Jak to zrobić? Już pokazuję.

<?php

// ustawienie adresu obrazka
$adres_obrazka = array("img/obrazek.png", "img/obrazek.jpg", "img/obrazek.gif");

// funkcja tworząca obszar obrazka z pliku .png
$obrazek = imagecreatefrompng($adres_obrazka[0]);

// analogicznie tworzymy obrazki z plików .jpg i .gif
$obrazek = imagecreatefromjpeg($adres_obrazka[1]);
$obrazek = imagecreatefromgif($adres_obrazka[2]);
?>

To tyle na temat tworzenia obrazków. Potrafisz już utowrzyć obszar roboczy, stanowiący podstawę dalszych działań. W następnej lekcji coś sobie narysujemy. Zapraszam!

Spis lekcji w rozdziale szóstym

Poprzednia lekcja: Zabezpieczanie skryptu PHP Następna lekcja: Kolorowanie obrazka

Dodaj komentarz