Tablica z innym indeksem


Definiowanie indeksu tablicy

Na poprzedniej lekcji pokazałem w jaki sposób utworzyć tablicę przechowującą dane uczniów. O ile wiedzieliśmy, że indeks „0” odnosił się do imienia, „1” do nazwiska, a „2” do daty urodzenia, o tyle inna osoba użytkująca nasz kod wcale nie musi tego wiedzieć. Nie mówiąc już o modyfikacjach skryptu po latach.

Istnieje pewna metoda, która nieco rozjaśnia tworzone tablice. Chodzi tu o definiowanie własnych indesków dla tablic. Np. zamiast pisać $tablica_danych[0], możemy użyć $tablica_danych[‚imie’].

Zobacz poniższy listing:

<?php

$tablica_ucznia['imie'] = "Janek";
$tablica_ucznia['nazwisko'] = "Kowalski";
$tablica_ucznia['data_ur'] = "14-10-1995";

$tablica_klasy[0] = $tablica_ucznia;

$tablica_ucznia['imie'] = "Krzysiek";
$tablica_ucznia['nazwisko'] = "Nowak";
$tablica_ucznia['data_ur'] = "24-12-1994";

$tablica_klasy[1] = $tablica_ucznia;

$tablica_ucznia['imie'] = "Ewa";
$tablica_ucznia['nazwisko'] = "Kowalska";
$tablica_ucznia['data_ur'] = "17-03-1996";

$tablica_klasy[2] = $tablica_ucznia;

echo $tablica_klasy[1]['imie']; // powinno wyświetlić
              // Krzysiek
?>

Posłużyłem się tutaj tym samym przykładem co ostatnim razem. Jak widać, zestawienie danych wygląda nieco bardziej czytelnie. Sposób indeksowania pozostawiam do Waszego wyboru. Istnieje zupełna dowolność, jak komu wygodniej. W kolejnej lekcji zajmiemy się funkcjami daty i czasu w PHP. Zapraszam!

Check out arrays in PHP on abcphp.net.

Spis lekcji w rozdziale trzecim

Poprzednia lekcja: Tablice wielowymiarowe Następna lekcja: Data i czas