PHP tablice: tablica w PHP, tworzenie

PHP Tablice

Przyszła pora na absolutny niezbędnik. Nie tylko w php, chyba w każdym języku programowania. Mowa tutaj o tablicach. Nie sposób wyobrazić sobie bez nich pracy. W skrócie, tablicą w PHP nazywamy kontener na wartości, do których odwołujemy się za pomocą indeksu. Jak wygląda to w praktyce?

Zobacz przykład poniżej:

<?php

$tablica[0] = 1;  // przypisanie
$tablica[1] = 4;  // wartości
$tablica[2] = 1;  // kolejnym
$tablica[3] = 0;  // indeksom

for ($i = 0; $i < 4; $i++) // wyświetlenie każdego
  echo $tablica[$i]; // indeksu za pomocą

pętli for

?>

Kod wyświetli napis „1410”. Ten przykład pokazuje jedynie, w jaki sposób tworzy się tablicę i dodaje kolejne wartości. Tablic używamy głównie w dwóch przypadkach. Kiedy nie wiemy, ile wartości będziemy chcieli zapisać (czyli, ile zmiennych pojedynczych mamy utworzyć) oraz gdy ich liczba byłaby dość duża (wygodniej operować na jednej zmiennej tablicowej odwołując się indeksem, niż tworzyć np. 10 zmiennych jednoelementowych).

Praktyczny przykład. Chcemy znaleźć i zapisać wszystkie liczby podzielne przez 4 z przedziału od 0 do pewnej zmiennej. Do przechowania liczb użyjemy tablicy.

Przegląd rozwiązania:

<?php

$pewna_zmienna = X; // gdzie X to dowolna wartość

$j = 0; // zmienna pomocnicza
$i = 0; // zmienna iteracyjna

while($i <= $pewna_zmienna) // warunek kontynuacji pętli
{
  if($i % 4 == 0) // jeśli podzielna przez 4
  {
   $tablica[$j] = $i; // dodaj kolejny element do tablicy
   $j++; // zwiększ indeks o 1
  }
  $i++; // zwiększamy $i o 1, aż przekroczymy $pewna_zmienna
}

for ($i = 0; $i < $j; $i++) // wyświetlenie wszystkich
  echo $tablica[$i]."<br/>"; // elementów tablicy

?>

Zasada działania powyższego programu jest bardzo prosta. Najpierw przypisujemy wartość $pewnej_zmiennej. Następnie tworzymy dwie zmienne pomocnicze – jedną odpowiedzialną za ilość przebiegów ($i) oraz drugą za indeksowanie tablicy. W momencie, gdy w pętli spełniony będzie warunek podzielności liczby przez 4 (zwraca resztę 0) do tablicy o indeksie $j przypisywana jest ta wartość, po czym zwiększamy numer indeksu o 1.

Wiesz już po co stosuje się tablice PHP i w jaki sposób ich używać. Jest to wiedza kluczowa, bardzo usprawniająca programowanie w PHP. Kolejna lekcja traktuje o tablicach wielowymiarowych. Już teraz serdecznie zapraszam!

Spis lekcji w rozdziale trzecim

Poprzednia lekcja: Funkcje rekurencyjne Następna lekcja: Tablice wielowymiarowe

2 Responses on this post

 1. Witam .
  Co prawda to nie forum , wiec może zadawanie pytań jest nie stosowne .
  Ale przeczytałem wiele poradników i wszystko wychodzi prawidłowo jeśli ,podstawia się za przykłady a,b.c.
  Mam pytanie czy jest możliwe wstawienie do takiej tablicy ,polecenia komendy np include
  include”test/2.php”;
  wszystkie moje próby zawiodły tu jest przykład.

Dodaj komentarz