PHP zapis do pliku: dodawanie zawartości

PHP zapis do pliku – zapisywanie zawartości

Aby zapisać dane do pliku używamy funkcji fwrite(). Jest ona równoważna z instrukcją fputs(). W przypadku zapisywania nie potrzebujemy tylu różnych poleceń, jak podczas odczytywania. Cały zapisywany tekst jest umieszczony w jednej zmiennej.

Fwrite

Funkcja fwrite($uchwyt, $tresc) zapisuje do pliku tekst, zawarty w zmiennej $tresc. Podczas wywołania funkcji można dodać trzeci, opcjonalny argument, $dlugosc. Jeżeli go zamieścimy, do pliku zostanie zapisanych maksymalnie $dlugosc znaków. Zależnie od trybu otwarcia, zawartość zostanie dopisana na końcu pliku, lub nadpisze istniejącą treść.

<?php

// utworzenie uchwytu do pliku
// tryb a umożliwia zapis na końcu pliku
$plik = fopen('index.html','a');

// przypisanie zawartości do zmiennej
$zawartosc = "Przykładowa treść, którą umieścimy w pliku.";

fwrite($plik, $zawartosc);

?>

Jeżeli chcemy ograniczyć rozmiar docelowego pliku, możemy ustawić opcjonalny argument dla funkcji fwrite. Poniżej przykład z użyciem limitu znaków:

<?php

// utworzenie uchwytu do pliku
$plik = fopen('index.html','a');

// przypisanie zawartości do zmiennej
$zawartosc = "Przykładowa treść, którą umieścimy w pliku. ";
$zawartosc .= "Utniemy ciąg po 30 znakach.";

fwrite($plik, $zawartosc, 30);

?>

Programując w PHP, często zachodzi potrzeba manipulacji plikami. Czy to odczyt, stworzenie nowego pliku, usunięcie go, czy właśnie zapisanie nowej zawartości. PHP daje nam do dyspozycji cały szereg funkcji, które nam to umożliwiają. Ważne, by je poznać i dobrze zrozumieć.

Na tym zagadnieniu zakończę omawianie obsługi plików w PHP. Teraz przyszedł czas, aby podsumować nabytą wiedzę. Zapraszam!

Spis lekcji w rozdziale piątym

Poprzednia lekcja: Czytanie zawartości pliku Następna lekcja: Podsumowanie działu

Dodaj komentarz