Zakończenie sesji i usuwanie zmiennych

Zakańczanie sesji

Czasem zachodzi potrzeba, by zakończyć sesję manualnie, zanim użytkownik skończy „zwiedzać” naszą stronę. Wyobraźmy sobie, że sesja przechowuje dane o zalogowanym użytkowniku. W momencie wylogowania, należy tę sesję zamknąć, mimo iż dana osoba może wciąż przeglądać stronę jako „niezalogowana”. Można to osiągnąć poprzez wywołanie funkcji usuwającej id sesji:

<?php

// zniszczenie sesji
session_destroy();

?>

Usuwanie zmiennych sesji

Zanim jednak usuniemy identyfikator sesji, co zniszczy ją zupełnie, należy usunąć wszystkie zmienne z tablicy $_SESSION. Zmienne sesyjne usuwamy za pomocą funckji:

<?php

// usuwanie zmiennej
unset($_SESSION['nazwa_zmiennej']);

?>

Jeśli zmiennych jest naprawdę dużo, można zastosować pewien trik, który usunie je wszystkie. Wystarczy wywołać:

<?php

// usuwanie wszystkich zmiennych z $_SESSION
$_SESSION = array();

?>

Na tym kończę omawianie sesji w PHP. Znasz już najważniejsze zagadnienia, w podsumowaniu poćwiczysz praktykę. Teraz czas na wyjątki.

Spis lekcji w rozdziale szóstym

Poprzednia lekcja: Tworzenie zmiennych sesji Następna lekcja: Wyjątki

Dodaj komentarz