Operator warunkowy

Operator ?

Na pierwszych lekcjach w tym dziale omówiliśmy zasadę działania instrukcji warunkowej if oraz jej rozszerzenie – else. Pokażę teraz, jak zastosować podobną konstrukcję z użyciem operatora ” ? „. Jest ona bardzo przydatna przy budowaniu krótkich instrukcji, mając proste warunki.

Zobaczmy, jak wygląda jej struktura:

<?php
$a = 5; // przypisujemy wartość zmiennej $a
$odpowiedz = ($a>5) ? 'Większa od 5' : 'Mniejsza, bądź równa 5';

echo $odpowiedz;
?>

Czas na krótkie wyjaśnienie. $odpowiedz jest zmienną, do której przypiszemy wynik zwracany przez operator ?. Wyrażenie w nawiasie oznacza nasz warunek (w tym przypadku sprawdzamy, czy $a jest większa od 5). Jeżeli jest, $odpowiedz przyjmuje wartość pierwszą, czyli 'Większa od 5′. Na ekranie wyświetli się komunikat 'Większa od 5′. Jeśli natomiast $a nie będzie większa od 5, $odpowiedz przyjmie wartość drugą (po dwukropku), wyświetlając 'Mniejsza, bądź równa 5′.

Przypisywanie wyniku do zmiennej pomocniczej nie jest konieczne. Spójrzmy na poniższy przykład:

<?php

$a = 5; // przypisujemy wartość zmiennej $a
echo ($a>5) ? 'Większa od 5' : 'Mniejsza, bądź równa 5';

?>

Jak widać wyżej, możemy od razu wyświetlić wynik operatora ? funkcją echo. Tym sposobem dobrnęliśmy do końca materiału, przeznaczonego dla drugiego rozdziału. Kolejną lekcją będzie podsumowanie działu. Zapraszam!

Spis lekcji w rozdziale drugim

Poprzednia lekcja: Pętla for Następna lekcja: Podsumowanie działu

Dodaj komentarz