Za darmo na e-mailPraktyczny kurs PHP (aż 200 stron!)

Krok po kroku, opanuj podstawy PHP za darmo - praktyczny kurs w formie e-booka prosto na Twój e-mail

Operator warunkowy

Operator ?

Na pierwszych lekcjach w tym dziale omówiliśmy zasadę działania instrukcji warunkowej if oraz jej rozszerzenie – else. Pokażę teraz, jak zastosować podobną konstrukcję z użyciem operatora ” ? “. Jest ona bardzo przydatna przy budowaniu krótkich instrukcji, mając proste warunki.

Zobaczmy, jak wygląda jej struktura:

<?php
$a = 5; // przypisujemy wartość zmiennej $a
$odpowiedz = ($a>5) ? 'Większa od 5' : 'Mniejsza, bądź równa 5';

echo $odpowiedz;
?>

Czas na krótkie wyjaśnienie. $odpowiedz jest zmienną, do której przypiszemy wynik zwracany przez operator ?. Wyrażenie w nawiasie oznacza nasz warunek (w tym przypadku sprawdzamy, czy $a jest większa od 5). Jeżeli jest, $odpowiedz przyjmuje wartość pierwszą, czyli ‘Większa od 5’. Na ekranie wyświetli się komunikat ‘Większa od 5’. Jeśli natomiast $a nie będzie większa od 5, $odpowiedz przyjmie wartość drugą (po dwukropku), wyświetlając ‘Mniejsza, bądź równa 5’.

Przypisywanie wyniku do zmiennej pomocniczej nie jest konieczne. Spójrzmy na poniższy przykład:

<?php

$a = 5; // przypisujemy wartość zmiennej $a
echo ($a>5) ? 'Większa od 5' : 'Mniejsza, bądź równa 5';

?>

Jak widać wyżej, możemy od razu wyświetlić wynik operatora ? funkcją echo. Tym sposobem dobrnęliśmy do końca materiału, przeznaczonego dla drugiego rozdziału. Kolejną lekcją będzie podsumowanie działu. Zapraszam!

Spis lekcji w rozdziale drugim

Poprzednia lekcja: Pętla for Następna lekcja: Podsumowanie działu

Dodaj komentarz

Ominiesz taką okazję?Praktyczny Kurs PHP (aż 200 stron!) za darmo

Gorąco polecam, naprawdę warto skorzystać! To nic nie kosztuje. Krok po kroku, opanuj podstawy PHP za darmo - praktyczny kurs w formie e-booka prosto na Twój e-mail.