Kolorowanie obrazka

Kolorowanie obrazka

Po utworzeniu obszaru roboczego możemy już zacząć tworzyć. Zacznijmy od wypełnienia całego obrazka jednolitym kolorem tła. Funkcja do tego służąca, nazywa się ImageFill. Zanim jednak będziemy mogli z niej skorzystać, musimy zdefiniować kolor, na jaki chcemy obrazek pokolorować. Możemy to osiągnąć używając funkcji ImageColorAllocate. Zobaczmy jak utworzyć obrazek z czarnym tłem.

<?php

$wysokosc = 100;
$szerokosc = 100;

$obrazek = ImageCreateTrueColor($szerokosc, $wysokosc);

// zdefiniowanie koloru czarnego dla obrazka
// przechowywanego w zmiennej $obrazek
$czarny = ImageColorAllocate($obrazek, 0, 0, 0);

// wypełnienie kolorem całego tła
ImageFill($obrazek, 0, 0, $czarny);

?>

Teraz kilka słów o kolorach. Znasz zapewne konwencję RGB, powszechnie stosowaną w grafice komputerowej. Każdy piksel reprezentowany jest przez kombinację trzech kolorów – czerwonego, zielonego i niebieskiego – każdy poprzez liczbę ośmiobitową. Podobnie jest podczas definiowania koloru – trzy ostatnie argumenty funkcji ImageColorAllocate to liczby od 0 do 255, opisujące intensywność danego koloru.

Funkcja ImageFill jako drugi i trzeci argument przyjmuje współrzędne X i Y, gdzie kolorowanie ma się rozpocząć. Współrzędne w grafice komputerowej zaczynają się w lewym, górnym rogu (podczas gdy w matematyce zaczynamy w lewym dolnym, o czym należy pamiętać). Jeżeli chcielibyśmy pomalować jedynie dolną połowę obrazka, wywołalibyśmy funkcję od $wysokosc/2, 0.

Na tym zakończymy omawianie kolorowania obrazków. W następnej lekcji coś sobie narysujemy (jakieś figurki zapewne). Zapraszam!

Spis lekcji w rozdziale szóstym

Poprzednia lekcja: Tworzenie pliku graficznego Następna lekcja: Rysowanie na obrazku

Dodaj komentarz