Rozdział 3


Tworzenie własnych funkcji

Ten dział zadedykowany jest tworzeniu własnych funkcji. Funkcje w programowaniu są częściowo podobne do funkcji matematycznych.

Mogą one przyjmować argumenty i zwracać wartości. Dokładniejsze wyjaśnienie znajdziecie już na pierwszej lekcji. Oprócz pisania własnych funkcji omówię zastosowanie tablic oraz użycie daty oraz czasu w PHP. Materiału jest dużo, więc nie warto zwlekać!

Materiał został podzielony na następujące lekcje:

  1. Pierwsza funkcja
  2. Funkcja zwracająca wartości
  3. Funkcja przyjmująca argumenty
  4. Funkcja z argumentami i wartościami
  5. Funkcje rekurencyjne
  6. Tablice
  7. Tablice wielowymiarowe
  8. Definiowanie indeksu tablicy
  9. Data i czas
  10. Podsumowanie działu

Check out functions in PHP in English on abcphp.net.