Funkcje zwracające wartość

Funkcja zwracająca wartość

Poprzednio omawialiśmy funkcje, których wykonywane zadanie zamykało się wewnątrz struktury. Znaczy to tyle, że nie miały wpływu na wykonanie dalszego kodu. Tym razem zajmiemy się funkcjami, które coś wnoszą do programu. Żeby funkcja zwróciła wartość do programu głównego, musimy umieścić zwracane wyrażenie po słowie return.

Zobaczmy przykład:

<?php

function tresc_powitania() // deklaracja funkcji
{
   return "Witam wszystkich!";
}

$powitanie = tresc_powitania();
echo $powitanie;

?>

Żeby zrozumieć zasadę działania funkcji zwracającej wartość, wyobraźmy sobie, że funkcja to taka zmienna, której wartość zmienia się dynamicznie. Co za tym idzie, funkcję możemy przypisać zmiennej. Dodatkowo możemy sprawdzić, czy funkcja jest mniejsza lub większa od pewnej liczby. Oczywiście, mówiąc funkcja, mamy na myśli wartość zwracaną przez daną funkcję.

Przeanalizujmy skrypt:

<?php

function oblicz()
{
   $zm1 = 3;
   $zm1 += 5;
   $zm1++;
   return $zm1;
}

if (oblicz() > 5)
   echo "Funkcja zwraca wartość większą od 5";
else
   echo "Wartość zwracana przez funkcję jest mniejsza od 6";

?>

Spis lekcji w rozdziale trzecim

Poprzednia lekcja: PHP Funkcje Następna lekcja: Funkcja przyjmująca argumenty

Dodaj komentarz