Funkcje generalnie

Funkcje kompleksowo

Ostatnia lekcja poświęcona funkcjom. Przedstawię tutaj funkcje zarówno przyjmujące argumenty, jak i zwracające wartość. Takie zastosowanie funkcji jest powszechne i bardzo praktyczne. Zazwyczaj jest tak, ze na podstawie danych wartości, szukamy wyniku.

Zobaczmy poniższy przykład:

<?php

function kwadrat($liczba)
{
  return $liczba*$liczba;
}

$numer = 5;
$wynik = kwadrat($numer);

echo $wynik; // wyświetli 25

?>

Widać jasno, ze przyjmowanym argumentem jest liczba, a zwracana wartością jest jej kwadrat. Jest to bardzo proste przedstawienie działania funkcji. Na podstawie otrzymanych danych obliczany jest wynik.

Jeszcze jeden przykład:

<?php

function silnia($liczba)
{
  $wynik = 1;
  while($liczba > 1)
  {
   $wynik *= $liczba;
   $liczba--;  
  }
  return $wynik;
}

?>

Powyższa funkcja oblicza silnie podanego argumentu. Mam nadzieje, ze większość wie, co to jest silnia. Dla tych, którzy nie wiedza, zapisujemy ją tak: 4! = 1*2*3*4, 0! = 1. Należy pamiętać, ze silnia jest definiowana tylko dla liczb naturalnych. W przykładzie zakładamy, że podawany jest poprawny argument. Możesz spróbować lekko ją zmodyfikować, dodając warunek sprawdzający poprawność danych.

Na tym zakończymy tę lekcję. W kolejnej omówimy zagadnienie funkcji rekurencyjnych. Zobaczycie, jak można w inny sposób napisać obliczanie silni. Dowiemy się również, jakie są plusy i minusy ich stosowania. Zapraszam serdecznie!

Spis lekcji w rozdziale trzecim

Poprzednia lekcja: Funkcja przyjmująca argumenty Następna lekcja: Funkcja rekurencyjna

Dodaj komentarz