Rozdział 1

Coś jest niejasne? Wejdź na Forum PHP i uzyskaj pomoc

Zaczynamy naukę PHP

W tym rozdziale zostanie zaprezentowane umieszczanie kodu PHP w plikach. Przedstawiona będzie funkcja echo, odpowiedzialna za wyświetlanie informacji na stronie, a także omówimy zmienne oraz stałe.

Po takim wstępnie poznamy operatory używane w języku PHP oraz nauczymy się komentować nasz kod. Na początku jednak znajdziecie instrukcje, jak przygotować komputer do pracy z PHP i interpretowania skryptów, co umożliwi sprawdzenie poprawności pisanego kodu.

Powyższą tematykę podzieliłem na następujące lekcje:

  1. Instalacja środowiska
  2. Pierwszy skrypt
  3. Stałe i zmienne
  4. Operatory
  5. Komentarze
  6. Podsumowanie działu